Foretrekker gebyrer fremfor kryssubsidiering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Foretrekker gebyrer fremfor kryssubsidiering

50 prosent av kundene sier de foretrekker direkte prising av bankenes dagligbanktjenester, 30 prosent foretrekker kryssubsidiering og 20 prosent klarer ikke ta stilling til spørsmålet. Dette er identisk med resultatene fra fjorårets Nettbankundersøkelse, der vi for første gang spurte kundene om hvordan de foretrakk at bankene dekket inn sine kostnader for betalingsformidlingstjenestene.

Innenfor dagligbankområdet kan bankene dekke sine kostnader enten ved direkte priser på tjenester, kalt gebyrer, eller ved høyere lånerente og/eller lavere innskuddsrente. Det siste alternativet vil innebære en kryssubsidiering fra bankenes låne- og innskuddskundene til kunder som er storbrukere av dagligbanktjenestene. 
 
Hvem er for gebyrer?

• Det er kunder i aldersgruppen 40-59 år som foretrekker at bankene tar seg direkte betalt for dagligbanktjenestene. 54 prosent av disse velger direkte prising. Andelen som foretrekker direkte prising er lavest i gruppen 67 år+, med 45 prosent.  De andre aldersgruppene ligger på gjennomsnittet.

• 63 prosent av de med lån mellom 1 mill og 1,5 millioner kroner fortrekker direkte prising, mens for de med lån under 500 000 kroner er det 49 prosent som sier de foretrekker direkte prising. I fjor var det kunder med lån på 2 millioner eller mer som var mest positive.

• Både de med innskudd under 20 000 og de med innskudd over 200 000 er mest positive til direkte prising. 55 prosent av disse er for, mot 49 prosent av de med mellom 20 000 og 50 000 på bok.  I fjor var det kunder med innskudd over 200 000 kroner som var mest positive.

•  Erfarne nettbankbrukere synes i større grad å foretrekke direkte prising enn de som nettopp har tatt i bruk nettbanken. Det kan ha sammenheng med at de gjennom mange år har vært sin egen banksjef i nettbank og gjennom dette har fått et mer bevisst forhold til gebyrer. 55 prosent av de som har brukt nettbank i over fem år foretrekker gebyrer, mot 38 prosent av de ferskeste nettbankbrukerne, som har brukt nettbank under 2 år.

• Flere menn enn kvinner foretrekker direkte prising. 53 prosent av mennene mot 47 prosent av kvinnene sier de foretrekker at bankene dekker sine kostnader direkte gjennom priser på tjenester ved gebyrer.

Om Nettbankundersøkelsen

Nettbankundersøkelsen er en årlig landsrepresentativ spørreundersøkelse som gjennomføres av TNS Gallup på oppdrag fra FNO (tidligere år; Sparebankforeningen). Undersøkelsen gjennomføres hvert år i januar-februar. Nettbankundersøkelsen omfatter følgende tema: Kundenes valg og bruk av bank og ulike kanaler som nettbank, telefon / mobiltelefon og filial, regningsbetaling, sikkerhet, byttebarrierer, netthandel, kontantbruk og kortbruk.

Figur 1: Hva foretrekker kundene – gebyrer eller indirekte priser på tjenester? 
Innenfor dagligbankområdet kan bankene dekke sine kostnader på to måter: 1) Direkte gjennom priser på tjenester ved gebyrer og/eller 2) Indirekte gjennom høyere lånerente og lavere innskuddsrente. Hvilken av disse to måtene vil du foretrekke?

Figur 2: Foretrekker direkte prising – fordelt på alder

Figur 4: Foretrekker direkte prising – fordelt på størrelse på lån

Figur 5: Foretrekker direkte prising – fordelt på størrelse innskudd

Figur 3: Foretrekker direkte prising – fordelt på hvor lenge nettbankkunde