Færre går i banken

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Færre går i banken

Fra 2002 til 2010 har andelen bankkunder som sier de sjelden eller aldri besøker et betjent bankkontor økt fra 50 prosent til 75 prosent. Dette viser tall fra årets Nettbankundersøkelse utført av TNS Gallup for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

– Kun 25 prosent av kundene oppsøker banken oftere enn hvert halvår. Det viser at bankenes nettbankløsninger nå er så godt utbygde at de ikke bare ivaretar de daglige bankbehovene, men langt på vei også dekker behovet når det gjelder mer kompliserte tjenester, sier senior kommunikasjonsrådgiver Ann Håkonsen i FNO.

Andelen som sier de aldri har behov for å oppsøke banken har økt fra 5 prosent til 13 prosent på disse årene.

– Utviklingen i antall bankkontorer gjenspeiler dette kundemønsteret. Det har blitt 230 færre ekspedisjonssteder i årene fra 2002 og frem til i dag. Det er ikke tvil om at nettbank har tatt over som kundenes dagligbank, sier Håkonsen.

Nesten alle bruker nettbank

Siden Nettbankundersøkelsen ble gjennomført for første gang i 2000 har andelen nettbankbrukere økt fra 17 til 80 prosent. De siste årene har de eldre kommet for fullt. I 2000 var det ingen over 65 år som brukte nettbank, nå bruker annenhver over 65 år nettbank som sin dagligbank. Gjennomsnittsalderen for nettbankbrukeren har siden 2000 økt fra 37 til 43 år.

Andre kanaler

Nettbanken har på mange måter revolusjonert kundenes måte å bruke banken på og har banet vei for kundenes bruk av andre automatiserte tjenester og selvbetjeningsløsninger. Når det gjelder regningsbetaling har e-faktura og avtalegiro gjort hverdagen enklere for kundene. 

Dersom man har behov for å snakke med en bankmedarbeider, er telefonen fortsatt et nyttig hjelpemiddel, men kundene bruker i stor grad telefon også til enkle saldoforespørsler(kontofon), og flere har tatt i bruk SMS og mobilbank i kombinasjon med nettbanken.

Stadig flere elektroniske tjenester

– I tillegg ser vi nå en utvikling der stadig flere tjenester, som hittil bare har vært tilgjengelige via betjente ekspedisjonssteder og i nettbanker, også tilbys på andre nettsteder. 

Drivkraften bak denne utvikling er BankID som nå er tatt i bruk av nærmere 2,5 millioner personkunder og som brukes til å sikre tilgangen til stadig flere typer tjenester. Ved hjelp av BankID kan kundene nå inngå nye spare- og finansieringsavtaler, samle sine fripoliser og tegne nye forsikringer, uten verken fysisk oppmøte i et bankkontor eller innlogging i nettbank. – Enklere for kundene og mer effektivt for næringen, sier Håkonsen.

 

Internett og nettbankbruk
Prosent av voksne i befolkningen

Inter-
nett
Nett-
bank
Nett-
handel
Info-
søk
E-post Chat Spill Sosiale
medier
2000 45 17
2001 59 30 21 51
2002 58 36 22 49 49
2003 59 47 30 60 50
2004 70 55 41 61 63
2005 73 59 48 63 61 15
2006 79 66 48 62 63 22
2007 81 68 45 66 68 35 14
2008 82 73 55 72 73 31 19
2009 88 81 61 76 75 33 19
2010 89 79 71 83 82 41 27 50

 

Hvor ofte besøker du et betjent bankkontor eller en bankfilial?
(Kun spurt om fra 2002)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hver 14. dag eller oftere 24 21 23 16 17 16 12 11 11
Hver måned 27 28 27 26 25 21 22 17 15
Hvert halvår eller sjeldnere 44 45 44 48 48 53 55 62 61
Aldri 5 6 6 10 10 10 11 10 13

 

Bruk av kanaler 2004 - 2010

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Nettbank 6 3 4 4 6 5 4
Fililal 8 8 13 14 22 18 24
Telefon 1 1 1 1 1 2 1
Nettbank og telefon 7 6 6 4 2 2 1
Nettbank og filial 19 25 21 22 46 27 34
Telefon og filial 13 14 15 16 9 19 19
Nettbank, filial og telefon 46 43 40 39 14 27 17

 

Om Nettbankundersøkelsen

Nettbankundersøkelsen er en årlig landsrepresentativ spørreundersøkelse som gjennomføres av TNS Gallup på oppdrag fra FNO (tidligere år; Sparebankforeningen). Undersøkelsen gjennomføres hvert år i januar-februar. Nettbankundersøkelsen omfatter følgende tema: Kundenes valg og bruk av bank og ulike kanaler som nettbank, telefon / mobiltelefon og filial, regningsbetaling, sikkerhet, byttebarrierer, netthandel, kontantbruk og kortbruk.