Bruker kort nesten hver gang vi handler

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bruker kort nesten hver gang vi handler

Syv av ti i aldersgruppen 20 til 39 bruker kortet hver gang de handler dagligvarer. Andelen som foretrekker å gjøre opp for seg med kort fremfor kontanter har doblet seg de siste seks årene. Dette viser tall fra årets Nettbankundersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Hvis vi ser på hvor mange som sier de bruker kort ”hver gang” og ”oftere enn annenhver gang” er det faktisk så mange som ni av ti personer i denne aldersgruppen. Av hele Norges befolkning svarer litt over halvparten, 53 prosent, at de foretrekker å betale med kort hver gang de skal handle dagligvarer. Dette er mer enn en dobling de siste seks årene. Også andre undersøkelser viser samme utvikling i kortbruken.

- Vi er en ”kortnasjon” og i følge tall fra Norges Bank trekker hele Norges befolkning kortet over 1,2 milliarder ganger årlig i inn og utland. Det betyr at alle innbyggere i Norge over 15 år betaler med kort litt over 300 ganger i året, sier senior kommunikasjonsrådgiver Ann Håkonsen i Finansnæringen Fellesorganisasjon (FNO).

Tallene fra Nettbankundersøkelsen viser at kontantbeløpet vi går rundt med i lommeboka ikke har endret seg så mye de siste årene. Terskelen for betaling med kort har imidlertid blitt lavere de siste årene. I følge Norges Bank har gjennomsnittlig beløp for et varekjøp med betalingskort gått ned fra 515 kroner i 1999 til 415 kr i 2008. Nettbankundersøkelsen viser at de som betaler med kort nå bruker det på mindre beløp enn tidligere. Andelen som bruker kortet på beløp under 50 kroner har økt med 10 prosentpoeng de siste tre årene.

- Fordelene ved bruk av kort kontra kontanter er mange. I veldig mange banker betaler man ikke lenger gebyr for kortbruk, det er enkelt å holde oversikt via nettbank eller mobilbank når man betaler med kort og man slipper å ha kontanter på seg.  Tilbudet av ulike kortprodukter har også økt de siste årene og vi regner med at det fremover vil bli enda mer vanlig å gjøre opp for seg med kort, både med og uten bruk av pin kode.

Om Nettbankundersøkelsen
Nettbankundersøkelsen er en årlig landsrepresentativ spørreundersøkelse som gjennomføres av TNS Gallup på oppdrag fra FNO (tidligere år; Sparebankforeningen). Undersøkelsen gjennomføres hvert år i januar-februar. Nettbankundersøkelsen omfatter følgende tema: Kundenes valg og bruk av bank og ulike kanaler som nettbank, telefon / mobiltelefon og filial, regningsbetaling, sikkerhet, byttebarrierer, netthandel, kontantbruk og kortbruk.