Bankenes omdømme bedret

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bankenes omdømme bedret

Banknæringens omdømme er blitt bedre det siste året. Det viser tall fra årets Nettbankundersøkelse.  I fjor mente 72 prosent av kundene at banknæringens omdømme var blitt svekket. I år er tallene betraktelig bedre. Nå mener 41 prosent at omdømmet er svekket. 15 prosent mener det er styrket, mot kun 4 prosent i fjor. Det er den internasjonale økonomiske krisen som oppgis som hovedårsak til svekket omdømme.

Når kundene uttaler seg om egen banks omdømme er de ikke så kritiske. 22 prosent mener egen banks omdømme er styrket det siste året, opp 11 prosentpoeng fra i fjor. 18 prosent mener omdømmet til egen bank er svekket. Dette er en bedring på 17 prosentpoeng fra 2009-målingen. De som mener egen banks omdømme er svekket, trekker også frem den økonomiske krisen som viktigste faktor, med grådighet på andreplass. Dårlig rådgivning samt høye renter og gebyrer kommer på delt tredjeplass.

- De som mener omdømmet til næringen eller egen bank er svekket, blir selv bedt om å oppgi årsakene til dette. Tallene i fjorårets undersøkelse ga grunn til bekymring fordi omdømmet var blitt såpass mye svekket fra 2008 til 2009. Den gang var det tydelig at norsk banknæring måtte tåle svekket omdømme på grunn av den internasjonale økonomiske krisen. Desto gledeligere er det at den negative oppfatningen nå er snudd, og det er positivt at flertallet av kundene har uendret eller styrket tilliten til egen bank. Det er imidlertid et lite paradoks at den internasjonale økonomiske krisen går ut over norsk banknærings omdømme. Tross alt har vi håndtert finanskrisen godt i forhold til andre land og næringen vil fortsatt ha fokus på å opprettholde eller styrke sitt omdømme, sier administrerende direktør Arne Hyttnes i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Om Nettbankundersøkelsen
Nettbankundersøkelsen er en årlig landsrepresentativ spørreundersøkelse som gjennomføres av TNS Gallup på oppdrag fra FNO (tidligere år; Sparebankforeningen). Undersøkelsen gjennomføres hvert år i januar-februar. Nettbankundersøkelsen omfatter følgende tema: Kundenes valg og bruk av bank og ulike kanaler som nettbank, telefon / mobiltelefon og filial, regningsbetaling, sikkerhet, byttebarrierer, netthandel, kontantbruk og kortbruk.

Figur: Banknæringens omdømme
Mener du at banknæringens omdømme har blitt styrket eller er svekket det siste året?

Figur: Oppfølgingsspørsmål til de kunder som mener at omdømmet til næringen har blitt svekket
Hvis svart svekket: Hva mener du er årsaken/e til at banknæringens omdømme har blitt svekket? Uhjulpet
 

Figur: Omdømme til egen bank
Mener du at omdømmet til din hovedbank har blitt styrket eller svekket det siste året?
 


Figur: Oppfølgingsspørsmål til de kunder som mener at omdømmet til egen bank har blitt svekket
Hvis svart svekket: Hva mener du er årsaken/e til at omdømmet til din hovedbank har blitt svekket? Uhjulpet