Andelen eldre nettbankbrukere øker

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Andelen eldre nettbankbrukere øker

De eldre har nå virkelig tatt nettbanken i bruk. Andelen blant personer over 66 år som bruker nettbank har økt fra 17 til 44 prosent siden 2005.  Det viser årets nettbankundersøkelse som TNS Gallup har gjennomført på oppdrag for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

- Nettbankundersøkelsen viser at den årlige veksten i nye nettbankbrukere synes å ha flatet ut.  3,5 millioner nordmenn bruker nå internett. Som i fjor er 8 av 10 internettbrukere også nettbankbrukere. Det utgjør om lag 3,1 millioner personer, sier senior kommunikasjonsrådgiver Ann Håkonsen i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). 2010 er det første året siden Nettbankundersøkelsen startet for ti år siden at andelen nettbankbrukere ikke har økt.

Mer rasjonell bruk av nettbank
Nettbankundersøkelsen viser at behovet for å bruke nettbanken daglig synes å ha avtatt. Nettbanken er kundenes viktigste kanal for dagligbanktjenester, men andelen som bruker nettbanken hver uke eller oftere har gått ned med 5 prosentpoeng siden i fjor.  Samtidig har andelen som bruker nettbanken hver måned eller sjeldnere gått tilsvarende opp.
- Dette kan skyldes at flere bruker mobilbank enn tidligere, samtidig som stadig flere har inngått avtale om AvtaleGiro. Da trenger de ikke lenger gå like hyppig inn i nettbanken sin for å betale regninger, sier Håkonsen.

Nettbank på tredjeplass
Av Norges befolkning sier 83 prosent at de bruker e-post, og 82 prosent bruker nettet til informasjonssøk. Nettbank kommer på en tredjeplass med 79 prosent. De siste årene har andelen nettbankbruk vært på linje med informasjonssøk og e-post.

Bruker sosiale medier
- Både bruk av e-post og informasjonssøk har økt siden målingen i fjor, og for første gang har vi spurt kundene om de er til stede på sosiale nettsteder. 50 prosent av befolkningen oppgir at de bruker sosiale medier. I aldersgruppen 15 til 24 år oppgir 95 prosent at de er på ett eller flere sosiale medier daglig eller ukentlig, sier Håkonsen.

Om Nettbankundersøkelsen
Nettbankundersøkelsen er en årlig landsrepresentativ spørreundersøkelse som gjennomføres av TNS Gallup på oppdrag fra FNO (tidligere år; Sparebankforeningen). Undersøkelsen gjennomføres hvert år i januar-februar. Nettbankundersøkelsen omfatter følgende tema: Kundenes valg og bruk av bank og ulike kanaler som nettbank, telefon / mobiltelefon og filial, regningsbetaling, sikkerhet, byttebarrierer, netthandel, kontantbruk og kortbruk.

Internett og nettbank (I prosent av voksne i befolkningen, 15 år+)