2 millioner kunder bruker sosiale medier

Gå til hovedinnhold
Publisert:

2 millioner kunder bruker sosiale medier

Halvparten av befolkningen over 15 år oppgir at de er deltakere på et sosialt nettsted. Det utgjør i underkant av 2 millioner personer.  Totalt er 9 av 10 mellom 15 og 24 år på ett eller flere sosiale medier daglig eller ukentlig. Det viser årets nettbankundersøkelse som TNS Gallup har gjennomført på oppdrag for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

– For bankene er det interessant å vurdere hvordan de kan bruke denne kanalen i kontakten med sine kunder.  Fortsatt er imidlertid flertallet av kundene skeptiske til at banken skal være på samme sosiale nettsted som dem, sier senior kommunikasjonsrådgiver Ann Håkonsen i Finansnæringens Fellesorganisasjon, FNO.

Tallene fra årets Nettbankundersøkelse viser at 89 prosent over 15 år bruker internett. Det representerer  3,5 millioner nordmenn.

E-post og informasjonssøk ligger på brukstoppen. Totalt er det henholdsvis 83 og 82 prosent som bruker disse tjenestene, med nettbank på en tredjeplass med 79 prosent. Dette representerer 3,1 millioner nordmenn.

Fersk nettbankkunde – aktiv bruker av sosiale medier

Nå ser vi at også bruk av sosiale medier kommer høyt opp på listen. 50 prosent av befolkning oppgir at de er på ett eller flere sosiale nettsteder, som Facebook, Twitter eller LinkedIn. 60 prosent av de sosiale nettstedsbrukerne er inne minst en gang pr dag og 31 prosent er inne minst en gang i uken. I aldersgruppen 15 til 24 år er 89 prosent, på ett eller flere sosiale medier daglig eller ukentlig.
 
Skeptisk til banken på samme medier

–Vi har også spurt kundene om ”ønsker du at banken din skal være tilstede på samme sosiale nettsted som deg?”. Her svarer 1 av 10 at de godt kunne tenke seg det, mens 9 av 10 svarer nei. Vi kjenner igjen dette svarmønsteret fra tidligere når vi har spurt om noe som er nytt for kundene. De er skeptiske, fordi de ikke helt vet hvordan dette kan løses og ser heller ikke behovet, foreløpig.

– Her blir det opp til banken å finne en riktig form for kontakt. Flere banker er allerede til stede på ulike sosiale medier og har høstet erfaringer. Vi oppfordrer bankene til å dele disse erfaringene med hverandre, sier Håkonsen.