Nettbankundersøkelsen 2010

Gå til hovedinnhold

Nettbankundersøkelsen 2010

Færre går i banken

Fra 2002 til 2010 har andelen bankkunder som sier de sjelden eller aldri besøker et betjent bankkontor økt fra 50 prosent til 75 prosent. Dette viser tall fra årets Nettbankundersøkelse utført av TNS Gallup for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Tre av fem har tilgang til BankID

Tre av fem nordmenn over fjorten år har tilgang til BankID og av disse er over 80 prosent godt fornøyd med tjenesten, viser tall fra en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og BankID Norge. Les mer på BankIDs nettsider

Foretrekker gebyrer fremfor kryssubsidiering

50 prosent av kundene sier de foretrekker direkte prising av bankenes dagligbanktjenester, 30 prosent foretrekker kryssubsidiering og 20 prosent klarer ikke ta stilling til spørsmålet. Dette er identisk med resultatene fra fjorårets Nettbankundersøkelse, de...

Bruker kort nesten hver gang vi handler

Syv av ti i aldersgruppen 20 til 39 bruker kortet hver gang de handler dagligvarer. Andelen som foretrekker å gjøre opp for seg med kort fremfor kontanter har doblet seg de siste seks årene. Dette viser tall fra årets Nettbankundersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Bankenes omdømme bedret

Banknæringens omdømme er blitt bedre det siste året. Det viser tall fra årets Nettbankundersøkelse.  I fjor mente 72 prosent av kundene at banknæringens omdømme var blitt svekket. I år er tallene betraktelig bedre. Nå mener 41 prosent at omdømmet er svekket. 15 prosent mener det er styrket, mot kun 4 prosent i fjor. Det er den internasjonale økonomiske krisen som oppgis som...

Andelen eldre nettbankbrukere øker

De eldre har nå virkelig tatt nettbanken i bruk. Andelen blant personer over 66 år som bruker nettbank har økt fra 17 til 44 prosent siden 2005.  Det viser årets nettbankundersøkelse som TNS Gallup har gjennomført på oppdrag for Finansnæringens Fellesorgani...

2 millioner kunder bruker sosiale medier

Halvparten av befolkningen over 15 år oppgir at de er deltakere på et sosialt nettsted. Det utgjør i underkant av 2 millioner personer.  Totalt er 9 av 10 mellom 15 og 24 år på ett eller flere sosiale medier daglig eller ukentlig. Det viser årets...