Årets resultater fra Dagligbankundersøkelsen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Årets resultater fra Dagligbankundersøkelsen

Her er alle hovedresultatene fra Dagligbankundersøkelsen 2011 som TNS Gallup har gjennomført på oppdrag for FNO. Undersøkelsen har tidligere hatt navnet Nettbankundersøkelsen. I år er undersøkelsen forkortet og endret på en del områder og konsentrerer seg nå i hovedsak om kanalbruk, kort og kontantbruk.

Spørsmål som tidligere har vært stilt i både Nettbankundersøkelsen og i Norsk Finansbarometer er fra i år av samlet i Norsk Finansbarometer. I tillegg er spørsmålene om BankID tatt ut. Disse følges opp i egen undersøkelse av BankID Norge. Samtidig er spørsmål vedrørende kanalbruk noe utvidet, blant annet gjennom nye spørsmål om bruk av sosiale medier og mobile flater.

Forenklet rapportering til bankene

Som tidligere år har vi plukket ut noen områder som vi har brukt i media. I år forenkler vi imidlertid rapporteringen av hovedresultatene slik at disse blir presentert på samme måte som resultatene fra Norsk Finansbarometer. Det vil derfor ikke bli laget et eget rundskriv med en egen rapport i word-format som tidligere. Alle dataene finner du likevel i vedlagte power-point, til fritt bruk i bankene.

Dersom tallene blir brukt ber vi om at Dagligbankundersøkelsen, FNO og TNS Gallup blir oppgitt som kilde.