Tjenester på mobile flater

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tjenester på mobile flater

I årets Dagligbankundersøkelse har vi spurt kundene om hvilke tjenester de er interessert i å få tilgang til via mobile flater, som mobiltelefon og lesebrett. Betaling av regninger, overføringer og saldoinformasjon er mest interessant. - Kundene ønsker å få tilgang til de samme tjenestene som de i dag bruker i nettbanken, sier senior kommunikasjonsrådgiver Ann Håkonsen i FNO.

Kjøp og salg av verdipapir er den tjenesten som det er minst interesse for å utføre fra mobil eller lesebrett. Det er heller ikke stor interesse for å få oversikt over hvor bankkontorene eller minibankene befinner seg.

Det viser årets Dagligbankundersøkelse som TNS Gallup har gjennomført på oppdrag for FNO.

Her ser du hvordan svarene fordelte seg på følgende spørsmål:
”Mange banker utvikler nå nye løsninger for kundebetjening via mobiltelefon og andre mobile grenseflater. Hvor interessert er du i å få tilgang til følgende tjenester via mobile flater?”

Spørsmålet er stilt til de kundene som i dag bruker mobilen til å utføre banktjenester, og til de som kan tenke seg å bruke mobilen til å utføre slike tjenester. Til sammen utgjør de 378 personer eller 38 prosent av kundene totalt.

Lenke til figuren