Hvilke kanaler foretrekker kunden?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hvilke kanaler foretrekker kunden?

Nettbankundersøkelsen har vært gjennomført helt siden 2000 og har gitt oss et godt bilde av utviklingen i hvordan kundene bruker banken og de ulike tjenestene. Nytt i årets undersøkelse, i tillegg til at undersøkelsen har skiftet navn til Dagligbankundersøkelsen, er blant annet at vi har spurt kundene om hvilken kanal de foretrekker å bruke til forskjellige tjenester.

Ikke overraskende skårer nettbanken høyest når kundene skal sjekke saldo, betale regninger og overføre penger. Og ikke overraskende vil de gjerne ha rådgivning og snakke om lån ”øye til øye” med en rådgiver, på et bankkontor. Men visste du at nesten 50 prosent av kundene foretrekker å bruke telefonen for å opprette en spareavtale?

Nedenfor ser du hvordan svarene fordelte seg på de ulike alternativene:

Hvilken kanal foretrekkes?
Når du skal sjekke saldo foretrekker du å gjøre dette?

Hvilken kanal foretrekkes?
Når du skal betale regninger foretrekker du å gjøre dette?

Hvilken kanal foretrekkes?
Når du skal overføre penger mellom egne konti foretrekker du å gjøre dette?


Hvilken kanal foretrekkes?
Når du skal få rådgivning foretrekker du å gjøre dette?Hvilken kanal foretrekkes?
Når du skal søke om lån eller refinansiere, foretrekker du å gjøre dette?


Hvilken kanal foretrekkes?
Når du skal etablere en spareavtale foretrekker du å gjøre dette?