Eldrebølge i nettbanken

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Eldrebølge i nettbanken

3, 1 millioner nordmenn bruker nettbank. Antallet har holdt seg stabilt de siste tre årene, men det er stadig flere eldre som bruker nettbank.  Dette viser en undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for FNO. – Nå bruker nesten halvparten av de over 66 år nettbanken som sin dagligbank, sier senior kommunikasjonsrådgiver Ann Håkonsen i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). 

I 2008 brukte kun 26 prosent av de over 66 år nettbanken, i dag er andelen 47 prosent. Det er nesten en fordobling på bare tre år.

– En del av forklaringen på denne økningen er at også nettbankbrukerne blir eldre. Dessuten har bankene rundt om i landet gjort en god jobb med å lære opp sine eldre kunder i hvordan de skal ta i bruk nettbanken, sier Håkonsen.

Oftere i nettbanken

Det er syv prosent som oppgir at de kun bruker nettbank, og aldri kontakter banken via telefon eller er innom et bankkontor. Dette antallet har steget jevnt de siste årene. Men de fleste nettbankbrukere har også av og til kontakt med banken gjennom telefon og filial.

– Årets undersøkelse viser imidlertid at folk er oftere innom nettbanken sin enn tidligere. Nesten 75 prosent av nettbankbrukerne bruker nettbanken hver uke eller oftere, sier Håkonsen.

Regningsbetaling, saldoinformasjon og inngåelse av avtale om e-faktura eller avtalegiro er det som utføres oftest.

Flere fornøyde nettbankkunder

I fjor sa 87 prosent at de var meget eller svært fornøyd med å bruke nettbank. I år har denne andelen steget til 92 prosent.

– At flere gir uttrykk for at de er meget eller svært fornøyd med tjenesten kan ha sammenheng med at bankene stadig utvikler nettbankene sine, for å tilfredsstille kundenes behov. Nå kan man i de fleste nettbanker betale regninger også over landegrensene, søke om lån, opprette konto, kjøpe verdipapirer eller fond og ordne sine forsikringer. Alt dette bidrar til å gjøre hverdagen lettere for kundene og da er det også naturlig at tilbakemeldingene blir mer positive, sier Ann Håkonsen i FNO.

I tillegg til at kundene er fornøyd med nettbanken, opplever 99 prosent at det er trygt å bruke den. Disse tallene har holdt seg stabile de siste tre årene og er hentet fra Norsk Finansbarometer 2011, en undersøkelse som også er i regi av TNS Gallup og FNO.

Presentasjoner:

Andel som bruker Internett og tjenester på Internett og nettbankbrukere etter alder.


Nettbanktrygghet