Dagligbankundersøkelsen 2011

Gå til hovedinnhold

Dagligbankundersøkelsen 2011

Årets resultater fra Dagligbankundersøkelsen

Her er alle hovedresultatene fra Dagligbankundersøkelsen 2011 som TNS Gallup har gjennomført på oppdrag for FNO. Undersøkelsen har tidligere hatt navnet Nettbankundersøkelsen. I år er undersøkelsen forkortet og endret på en del områder og konsentrerer seg nå i hovedsak om kanalbruk, kort og kontantbruk.

Kundene vil tas med på råd

63 prosent av internettbrukerne, mot 60 prosent i fjor, er flittige deltakere på sosiale nettsteder. Stadig flere banker er til stede i de samme mediene. I Dagligbankundersøkelsen har vi spurt kundene om hva de synes bankene skal tilby på sosiale nettsteder...

Moderne banktjenester minsker behovet for kontanter

Antall kunder som bruker mobiltelefonen til banktjenester har doblet seg de siste fem årene, og interessen for å ta i bruk mobilbank har økt fra 23 til 33 prosent. Dette viser tall som TNS Gallup har innhentet for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Tjenester på mobile flater

I årets Dagligbankundersøkelse har vi spurt kundene om hvilke tjenester de er interessert i å få tilgang til via mobile flater, som mobiltelefon og lesebrett. Betaling av regninger, overføringer og saldoinformasjon er mest interessant. - Kundene ønsker å få tilgang til de samme tjenestene som de i dag bruker i nettbanken, sier senior kommunikasjonsrådgiver Ann Håkonsen i FNO.

Eldrebølge i nettbanken

3, 1 millioner nordmenn bruker nettbank. Antallet har holdt seg stabilt de siste tre årene, men det er stadig flere eldre som bruker nettbank.  Dette viser en undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for FNO. – Nå bruker nesten halvparten av de over 66 år nettbanken som sin dagligbank, sier senior kommunikasjonsrådgiver Ann Håkonsen i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). 

Hvilke kanaler foretrekker kunden?

Nettbankundersøkelsen har vært gjennomført helt siden 2000 og har gitt oss et godt bilde av utviklingen i hvordan kundene bruker banken og de ulike tjenestene. Nytt i årets undersøkelse, i tillegg til at undersøkelsen har skiftet navn til Dagligbankundersøkelsen, er blant annet at vi har spurt kundene om hvilken kanal de foretrekker å bruke til forskjellige tjenester.