Bankene og sosiale medier

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bankene og sosiale medier

Dagligbankundersøkelsen 2012 viser at et økende antall kunder ønsker at bankene skal gi informasjon om ulike temaer innen personlig økonomi i sosiale medier. I aldersgruppen 20 til 39 år er det nå 39 prosent som ønsker seg slik informasjon, mot 22 prosent i fjor. – De unge ønsker seg informasjon der de er, og det er i sosiale medier. Dette fikk vi også bekreftet av ungdomspanelet på Finansnæringens dag, sier kommunikasjonssjef Ann Håkonsen i FNO.

Årets undersøkelse viser at stadig flere nå bruker mer enn ett sosialt nettsted. Spesielt øker Twitter, LinkedIn, YouTube og Wikipedia. Tallene for hvor mange som mener at det er viktig at banken bruker sosiale medier er uendret.


Krav til respons fra banken

I år som i fjor har vi spurt om hvor raskt man forventer svar fra banken i de sosiale mediene. Kravet til umiddelbar respons har sunket, mens flere forventer svar i løpet av arbeidsdagen, en økning fra 23 til 28 prosent.

Personlig økonomi

Fortsatt ønsker kundene å tas med på råd gjennom sosiale medier. 45 prosent syns dette er ”ganske eller svært viktig”, mot 43 prosent i fjor. Det mest spennende i år er imidlertid at stadig flere synes det er viktig at banken gir informasjon om ulike temaer innen personlig økonomi på sosiale nettsteder. Fra i fjor til i år har andelen som sier at dette er ”ganske eller svært viktig” økt fra 25 til 36 prosent. Det er i aldersgruppen 20 til 39 år økningen har vært størst, fra 22 til 39 prosent.


Råd til bankene

At det er et stort behov for informasjon om økonomi blant de unge som skal inn i ”voksenlivet” ble også bekreftet i fagsesjonen ”Ungdom og økonomi” på Finansnæringens dag 27. mars. Her ble det blant annet nevnt at selv om bankene hadde mye bra informasjon ute på sine hjemmesider rettet mot ungdom, så ble det ikke lest. Dersom informasjonen derimot hadde vært formidlet på Facebook hadde langt flere funnet frem til den.

Om dagligbankundersøkelsen

Dagligbankundersøkelsen (tidligere Nettbankundersøkelsen) er en årlig landsrepresentativ spørreundersøkelse som gjennomføres av TNS Gallup på oppdrag fra FNO. Undersøkelsen gjennomføres hvert år i januar-februar. Utvalget består av ca 1 000 personer over 15 år og foretas over telefonen.


 

 

2012:

2011:

2012:

2011: