Hvor tilfreds er kunden med mobilbank og nettbank?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hvor tilfreds er kunden med mobilbank og nettbank?

Årets Dagligbankundersøkelse viser små endringer i tilfredshet med bankenes mobil og nettbankløsninger. Siden 2010 har tallene holdt seg stabile. 90 prosent svarer at de er meget eller svært fornøyd med sin nettbank mens tilsvarende tall for mobilbank er 70 prosent. 

Mens nettbankene etter hvert har blitt kundenes dagligbank, er det stadig fler som tar i bruk bankenes mobilbankløsninger. I følge TNS Gallup har cirka halvparten av alle nordmenn over 15 år i dag smarttelefoner. Det betyr at litt i overkant av 2 millioner nordmenn er potensielle mobilbankbrukere.


Etterspurte tjenester på mobilbank

Hva kundene sier de er ”meget interessert” i å få tilgang til fra sin mobil eller lesebrett:
- enkel betaling direkte fra mobiltelefon/lesebrett (økning fra 44 til 53 prosent)
- mulighet for person til person betaling (økning fra 44 til 52 prosent)
- informasjon om saldo og annen kontoinformasjon (økning fra 41 til 50 prosent)
- varsel om kontobevegelser (økning fra 32 til 41 prosent)


 

2012:


2011:

 

Om Dagligbankundersøkelsen

Dagligbankundersøkelsen (tidligere Nettbankundersøkelsen) er en årlig landsrepresentativ spørreundersøkelse som gjennomføres av TNS Gallup på oppdrag fra FNO. Undersøkelsen gjennomføres hvert år i januar-februar. Utvalget består av ca 1 000 personer over 15 år og foretas over telefonen.