Eldrebølge i nettbanken

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Eldrebølge i nettbanken

3,2 millioner nordmenn bruker nå nettbank. Det er 80 000 flere enn i fjor, og det er i hovedsak de eldre som bidrar til økningen.  Dette viser en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for FNO. –Det er rene eldrebølgen i nettbanken. Nå bruker over halvparten av de over 66 år nettbank som sin dagligbank, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

I 2008 brukte kun 26 prosent av de over 66 år nettbank, i dag er andelen 53 prosent. Det er mer enn en fordobling på bare fire år.

–En del av forklaringen på denne økningen er at også nettbankbrukerne blir eldre. Dessuten har bankene rundt om i landet gjort en god jobb med å lære opp sine eldre kunder i hvordan de skal ta i bruk nettbanken, sier Osland.

Bruker nettbank oftere

Det er seks prosent som oppgir at de kun bruker nettbank, og aldri kontakter banken via telefon eller er innom et bankkontor. Men de fleste nettbankbrukere har også av og til kontakt med banken gjennom telefon og filial.  70 prosent av nettbankbrukerne bruker nettbank hver uke eller oftere, sier Osland.

Regningsbetaling, saldoinformasjon og inngåelse av avtale om e-faktura eller avtalegiro er det som utføres oftest.

90 prosent fornøyd

Hele 90 prosent oppgir at de var meget eller svært fornøyd med å bruke nettbank. Dette er omtrent samme nivå som i fjor.

–Bankene utvikler stadig nettbankene sine for å tilfredsstille kundenes behov. Nå kan man i de fleste nettbanker betale regninger også over landegrensene, søke om lån, opprette konto, kjøpe verdipapirer eller fond og ordne sine forsikringer. Alt dette bidrar til å gjøre hverdagen lettere for kundene, sier Osland.

I tillegg til at kundene er fornøyd med nettbanken, opplever 99 prosent at det er trygt å bruke den. Disse tallene har holdt seg stabile de siste tre årene og er hentet fra Norsk Finansbarometer 2012, en undersøkelse som også er i regi av TNS Gallup og FNO.

Om dagligbankundersøkelsen

Dagligbankundersøkelsen er en årlig landsrepresentativ spørreundersøkelse som gjennomføres av TNS Gallup på oppdrag fra FNO. Undersøkelsen gjennomføres hvert år i januar-februar. Utvalget består av ca 1000 personer over 15 år.