Dagligbankundersøkelsen 2012

Gå til hovedinnhold

Dagligbankundersøkelsen 2012

Eldrebølge i nettbanken

3,2 millioner nordmenn bruker nå nettbank. Det er 80 000 flere enn i fjor, og det er i hovedsak de eldre som bidrar til økningen.  Dette viser en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for FNO. –Det er rene eldrebølgen i nettbanken. Nå bruker over...

Filialen fortsatt god å ha

Over 600 000 nordmenn over 15 år sier de aldri er innom et bankkontor i løpet av et år. Allikevel ønsker de fleste fortsatt å få rådgivning eller diskutere lånespørsmål i et bankkontor. Og fortsatt er det mange som har behov for å tømme sparebøssa, gå i bankboksen eller ønsker å opprette konto på ”gamlemåten”. Det viser Dagligbankundersøkelsen 2012.

Hvor tilfreds er kunden med mobilbank og nettbank?

Årets Dagligbankundersøkelse viser små endringer i tilfredshet med bankenes mobil og nettbankløsninger. Siden 2010 har tallene holdt seg stabile. 90 prosent svarer at de er meget eller svært fornøyd med sin nettbank mens tilsvarende tall for mobilbank er 70 prosent. 

Bankene og sosiale medier

Dagligbankundersøkelsen 2012 viser at et økende antall kunder ønsker at bankene skal gi informasjon om ulike temaer innen personlig økonomi i sosiale medier. I aldersgruppen 20 til 39 år er det nå 39 prosent som ønsker seg slik informasjon, mot 22 prosent i...

Moderne bankbruk med mobiltelefon

19 prosent bruker nå mobiltelefonen til banktjenester. Det er mer enn tre ganger så mange som for tre år siden. Samtidig opplyser 34 prosent av de spurte at de har interesse for mobilbank, viser en undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).