Dagligbankundersøkelsen

Gå til hovedinnhold

Dagligbankundersøkelsen

150 000 pensjonister bruker kun bankkontorene

En av fem over 67 år bruker utelukkende bankkontor når de skal utføre banktjenester. Det viser Dagligbankundersøkelsen 2016 som TNS Gallup har utført for Finans Norge.

Bilde av eldre på en benk

Rådgivning i bankkontor øker

Flere oppsøker banken for å få rådgivning enn tidligere. I Dagligbankundersøkelsen 2015 som TNS Gallup har utført for Finans Norge, oppgir nesten 30 prosent at de har vært innom bankkontoret for å få informasjon og rådgivning. Dette er en økning på nesten 1...

Bilde av en rådgivningssituasjon

Over en halv million pensjonister har inntatt nettbanken

7 av 10 alderspensjonister er nå nettbankbrukere, en økning på 11 prosentpoeng siden i fjor. Dette viser Dagligbankundersøkelsen 2015. Nettbanken foretrekkes klart foran mobilbank blant de eldste. Det er færre eldre som sier de bruker mobilbank nå i forhold...

Bilde av eldre kvinne med pc

Mobilbanken – den nye hverdagsbanken?

Både antallet nettbankbrukere og mobilbankbrukere har økt det siste året. Det viser Dagligbankundersøkelsen 2015, som TNS Gallup har utført for Finans Norge. 3.7 millioner bruker nettbank og om lag halvparten av disse kundene benytter mobilbank. De som har...

Bilde av en smarttelefon
Stadig fler bruker mobilbank som sin hverdagsbank

Banken i sosiale medier – lavere interesse?

2,8 millioner nordmenn over 15 år bruker sosiale medier, men bare 0,5 prosent av disse sier de har vært i kontakt med banken i denne kanalen. Det viser Dagligbankundersøkelsen 2014, som TNS Gallup har gjennomført for Finans Norge. – Forbausende få bruker...

Bankene konkurrerer om mer enn pris

250 000 bankkunder sier de kun benytter en filial når de skal utføre banktjenester, mens like mange sier de kun bruker nettbanken. Det viser Dagligbankundersøkelsen 2014 som TNS Gallup har gjennomført for Finans Norge. – Bankene konkurrerer ikke bare på pri...

1,6 millioner nordmenn bruker mobilbank

45 prosent av oss har lastet ned en mobilbankapp fra en eller flere banker, og 39 prosent sier de er aktive mobilbankbrukere. Dette viser Dagligbankundersøkelsen 2014, som TNS Gallup har gjennomført for Finans Norge. – Vi har trolig like mange mobilbankbruk...

Kortbruk mot nye høyder

Vi betaler stadig oftere med kort. 77 prosent av de spurte sier at de betaler med kort nesten hver gang de handler dagligvarer, viser Dagligbankundersøkelsen som TNS Gallup har utført for Finans Norge. – Kort er et raskt og effektivt betalingsmiddel. De...

Stadig flere ”følger” banken sin på Facebook

550 000 oppgir at de følger banken sin på Facebook og stadig flere bankkunder er på sosiale medier. Dette viser undersøkelser TNS Gallup har gjennomført for Finans Norge.  – Andelen kunder som forventer å kommunisere med banken i sosiale medier øker stadig, sier kommunikasjonssjef Ann Håkonsen i Finans Norge.

Fornøyde kunder

Dagligbankundersøkelsen 2013 viser at ni av ti kunder svarer at de er godt, meget godt eller svært godt fornøyd med banken. – Antallet fornøyde har vært stabilt høyt de siste fire årene, sier kommunikasjonssjef Ann Håkonsen i Finans Norge (FNO). Rundt syv a...

Vi har banken i lomma

Over 1.1 millioner nordmenn har lastet ned en mobilbank-applikasjon til sin smarttelefon eller sitt nettbrett og 660 000 av disse bruker mobilbanken en eller flere ganger i uken. Dette viser målinger TNS Gallup har gjort for Finans Norge. – Det er interessant å se hvor raskt kundene har blitt erfarne mobilbankbrukere med full kontroll på sin økonomi fra egen lomme, sier adm....

Positive omdømmemålinger

83 prosent av den norske befolkningen vurderer det samlede omdømmet til bankene i Norge som godt eller meget godt. Dette er stabilt i forhold til fjoråret, men 6 prosentpoeng høyere sammenlignet med 2010. Dette viser resultatene av en spørreundersøkelse som...

850 000 nordmenn går aldri i banken

850.000 bankkunder oppgir at de aldri besøker en filial eller et bankkontor, en økning på 250 000 personer siden i fjor. Dette viser årets Dagligbankundersøkelse, som TNS Gallup har utført for Finans Norge (FNO). – Denne kundegruppen får alle bankbehov dekk...

Eldrebølge i nettbanken

3,2 millioner nordmenn bruker nå nettbank. Det er 80 000 flere enn i fjor, og det er i hovedsak de eldre som bidrar til økningen.  Dette viser en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for FNO. –Det er rene eldrebølgen i nettbanken. Nå bruker over...

Filialen fortsatt god å ha

Over 600 000 nordmenn over 15 år sier de aldri er innom et bankkontor i løpet av et år. Allikevel ønsker de fleste fortsatt å få rådgivning eller diskutere lånespørsmål i et bankkontor. Og fortsatt er det mange som har behov for å tømme sparebøssa, gå i bankboksen eller ønsker å opprette konto på ”gamlemåten”. Det viser Dagligbankundersøkelsen 2012.

Hvor tilfreds er kunden med mobilbank og nettbank?

Årets Dagligbankundersøkelse viser små endringer i tilfredshet med bankenes mobil og nettbankløsninger. Siden 2010 har tallene holdt seg stabile. 90 prosent svarer at de er meget eller svært fornøyd med sin nettbank mens tilsvarende tall for mobilbank er 70 prosent. 

Bankene og sosiale medier

Dagligbankundersøkelsen 2012 viser at et økende antall kunder ønsker at bankene skal gi informasjon om ulike temaer innen personlig økonomi i sosiale medier. I aldersgruppen 20 til 39 år er det nå 39 prosent som ønsker seg slik informasjon, mot 22 prosent i...

Moderne bankbruk med mobiltelefon

19 prosent bruker nå mobiltelefonen til banktjenester. Det er mer enn tre ganger så mange som for tre år siden. Samtidig opplyser 34 prosent av de spurte at de har interesse for mobilbank, viser en undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Årets resultater fra Dagligbankundersøkelsen

Her er alle hovedresultatene fra Dagligbankundersøkelsen 2011 som TNS Gallup har gjennomført på oppdrag for FNO. Undersøkelsen har tidligere hatt navnet Nettbankundersøkelsen. I år er undersøkelsen forkortet og endret på en del områder og konsentrerer seg nå i hovedsak om kanalbruk, kort og kontantbruk.

Om undersøkelsen

Dagligbankundersøkelsen (tidligere Nettbankundersøkelsen) har vært en årlig landsrepresentativ spørreundersøkelse gjennomført av Kantar TNS på oppdrag fra Finans Norge.  Undersøkelsen har kartlagt kundenes bruk av ulike kanaler som nettbank, telefon/mobil, filial og sosiale medier. Flere temaer har også vært berørt, blant annet kortbetalinger, kontantuttak, netthandel og omdømme. Fra 2014 og frem til og med 2016 var Dagligbankundersøkelsen en ren kanalundersøkelse. Fra 2017 ble Dagligbankundersøkelsen slått sammen med Finansbarometeretmen de fleste spørsmålene og tidsseriene om kanalbruk er videreført der. Den nye sammenslåtte undersøkelsen heter Forbruker- og finanstrender.