Tidligere spørreundersøkelser

Gå til hovedinnhold

Tidligere spørreundersøkelser

Fram til 2017 gjennomførte Finans Norge flere spørreundersøkelser. Her finner du resultatene fra disse undersøkelsen.

Forbruker- og finanstrender

Forbruker- og finanstrender (tidligere Norsk Finansbarometer) er en undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført årlig innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Finans Norge. Finansbarometeret omfatter ca 2200 intervju gjennomført blant befolkningen på 18 år og eldre.  Tilsvarende undersøkelse er gjennomført hvert år siden 2004 innenfor bankmarkedet og siden 2006 innenfor skadeforsikring og livsforsikring. Fra 2017 er spørsmål fra Dagligbankundersøkelsen en del av Forbruker- og finanstrender. Undersøkelsen gjennomføres ikke i 2019.

Dagligbankundersøkelsen

Dagligbankundersøkelsen ble gjennomført hvert år fra år 2000. Undersøkelsen har kartlagt kundenes bruk av ulike kanaler som nettbank, telefon/mobil, filial og sosiale medier. Flere temaer har også vært berørt, blant annet kortbetalinger, kontantuttak, netthandel og omdømme. Fra 2017 har Dagligbankundersøkelsen blitt lagt ned som egen kanalundersøkelse, men de fleste spørsmålene og tidsseriene er lagt inn i Forbruker- og finanstrender

Forventningsbarometeret

Forventningsbarometeret er en undersøkelse som hvert kvartal måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi. Undersøkelsen foretas av Kantar TNS og er et samarbeidsprosjekt mellom Finans Norge og Kantar TNS. Den første målingen ble gjort i 1992 og de samme spørsmålene har blitt stilt hvert eneste kvartal siden den gang.

Husholdningsundersøkelsen

Finans Norge gjennomfører med jevne mellomrom en husholdningsundersøkelse for å kartlegge ulike sider ved husholdningenes økonomi. Undersøkelsen kan variere i innhold fra år til år og spenner over et bredt felt, for eksempel: sparing, pensjon, forventninger om boligpriser og rente og hvem som er spesielt utsatt dersom renten stiger.

Undersøkelser innenfor arbeidslivsområdet 

Finans Norges arbeidsgiverområde gjennomfører jevnlig undersøkelser for å kartlegge ulike temaer. Dette gjelder både innenfor seniorpolitikk, kompetanse og rekruttering.