Strategi 2017 - Finans Norge, tiltaks– og realiseringsplan

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Strategi 2017 - Finans Norge, tiltaks– og realiseringsplan

Dato
Foredragsholder
Sted
  • Tiltaks- og realiseringsplanen til Finans Norge mot 2017
  • Fokusområder med beskrivelse og ambisjoner
  • Tiltak og tidsplaner for gjennomføring
  • Evaluering av styre- og utvalgsstruktur
  • Ny organisering
Last ned