Hvordan kan offentlige innkjøp være en drivkraft for et bærekraftig næringsliv og samfunn?

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted
Oslo

- Bærekraftig verdiskapning

- Norges største innkjøper - Offentlig sektor

- Anskaffelse - innovasjon og skaperkraft

- Bærekraftig leverandørkjede

Last ned