Finansnæringens verdi for Norge og noen utfordringer fremover

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Omstilling og grønt skifte

Omstilling fra oljedrevet vekst

Utslipp av klimagasser i Norge

Finansnæringens produktiv og digital

Finansnæringens rolle i det grønne skiftet

Norge - ledende på ansvarlige investeringer

FinTech

God finansiell forståelse blant nordmenn

Last ned