Finansmerknadsmeldingen 2012

Dato
Foredragsholder
Sted
  • Om finansnæringen i Norge
  • Gjeldsveksten i husholdningssektoren
  • Utviklingen i boligmarkedet
  • Nye internasjonale krav og dens konsekvenser
  • Endringer i pensjonsmarkedet
  • Finans Norges risikovurdering
Last ned