Digitalisering og cybersikkerhet

Dato
Foredragsholder
Jan Digranes
Sted
Oslo

Digitalisering

Delingsøkonomi

Digitalt samspill med offentlig sektor

Digitalt førstevalg

Cybercrime

Profesjonelle arbeidsmetoder

Målrettet arbeid med datasikkerhet

Last ned