Bankenes felles konto- og adresseregister (KAR)

Dato
Foredragsholder
André Hoff
Sted
Oslo

Kan "Bankenes felles konto- og adresseregister bidra til at bankene vinner i det nye betalingsparadigmet?

Bakgrunn og hensikt

Registerets innhold

Løsningsskisse

Utleveringsadgang

Brukstilfeller (Spørsmål)

Verifisering av betalingskonto

Verifisering av rett kontohaver

Straksoverføringer

Behandlingsgrunnlag

BSK krav

Status

Last ned