Kan vi kopiere oljeeventyret?

Gå til hovedinnhold

Kan vi kopiere oljeeventyret?

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Havvindkonferansen Deep Wind: Kan vi kopiere oljeeventyret? 

Risiko og riskovurdering

Infrastrukturinvesteringer

Verdiskapning

Grønne obligasjoner

Integrerte leverandørkjeder

Offentlige virkemidler

GIEK

Last ned