Bratteli-seminaret: Grønn konkurransekraft

Gå til hovedinnhold

Bratteli-seminaret: Grønn konkurransekraft

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Grønn konkurransekraft

Veikart og sektordialoger

Transportnæringens veikart

Bærekraftig byggeplass og utslippsfrie byggeplasser

Prosessindustriens veikart

CCS - industriutvikling og arbeidsplasser

Havvind

Finansnæringens veikart 

Grønne offentlige anskaffelser 

Last ned