Boligkonferansen

Gå til hovedinnhold

Boligkonferansen

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer og Christian V. Dreyer
Sted

Det norske boligmakredet - status og forventninger

Boligmarkedetsutvikling

Boliglån

Digital eiendomshandel

Bærekraftige byggeprosesser

Grønne lån

Sykepleierindeksen

Last ned