2019

Gå til hovedinnhold

2019

Liste over våre ansatte
Tittel Dato Sted
Pensjonskonferansen 2019
BAE-Rådet SAMMEN 2020 - Utfordringer til BAE-næringen
Betalingsformidlingskonferansen 2019
Sparebankdagene 2019
RIFs høstkonferanse 2019
Bærekraftige investeringer - Drammen Næringsråd
DNB Sustainable Finance
Teknologidagen 2019
Bærekraftkonferansen 2019
Finansdagen i Trondheim
Complianceseminaret 2019
Bankenes sikringsfonds høstkonferanse
Boligkonferansen
Bærekraftsrapportering
Urban future - change equals opportunity
Asker næringsråd, Grønn konkurransekraft –– muligheter for et offensivt næringsliv
Digitaliseringskonferansen - menneske og maskin
Senter for eiendomsfag, eiendomsbransjens toppledernettver
Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen
LO Finans ––Finanskonferansen 2019 - bærekraftig finans
Veidekkes skandinaviske miljødag - veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen
Drammen næringsforening - Drammen som fintechhub
DSB Samfunnssikkerhetskonferansen 2019 - Klimaendringer og konsekvenser for finansiell sikkerhetfor finansiell sikkerhet
Climit Summit 2019 - Business models for CCS - climate risk - roadmap for the financial services sektor
Lillestrømbanken - økonomisk utsyn Romerike 2019 - Økonomisk bærekraft i værden og på Romerike
Finans Norges jusskonferanse - bærekraft og forsikring
KPMG Fincial services - internsamling - finansnæringen i endring