Verdien av forebygging og varsling

Gå til hovedinnhold

Verdien av forebygging og varsling

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Villere, våtere vær

Forebygging er verdiskaping

Verdien av varsling

Climate change vulnerability index

Stor andel uforsikrede tap innenfor forsikring

NOU - Overvann i byer og tettsteder

Forsikringsnæringens bidrag

Pilotprosjekt skadeforsikringsdata

Data som grunnlag for forebyggingsarbeid

Last ned