Ringeriksbanen og miljøby på Sollihøgda

Gå til hovedinnhold

Ringeriksbanen og miljøby på Sollihøgda

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Ringeriksbanen og miljøby på Sollihøgda - åpent møte januar 2018

Overgangen til lavutslippssamfunnet krever store investeringer de neste 15 årene

Effektive bo- og arbeidsregioner

Effektiv areal- og samferdselsplanlegging

Omstilling av transportnæringen

Statens rolle som rammesetter, aktør og risikotaker

Sidewalk Toronto

Google smart city

The more we invest with foresight, the less we regret in hindsight 

Mark Carney

Last ned