Nyheter fra det finansregulatoriske området

Gå til hovedinnhold

Nyheter fra det finansregulatoriske området

Dato
Foredragsholder
Carl Flock
Sted
Trondheim

Finansnæringen i Norge

Generelt om europeisk regelverksutvikling

Regelverkspyramiden i EU

Rammebetingelsene er i endring

Regulatorisk utviking - mange aspekter

Kraftig økning av antall rettsakter på finansområdet etter finanskrisen

EØS-avtalen midlertidig satt ut av spill

Utfordringer: 1) MiFID II.

Utfordringer: 2) Produktkontroll

Utfordringer: 3) Nye krav til egnethet

EBA retningslinjer om egnethet

EBA og ESMA guideline: Egnethet for styre og ledelse

Ny finansavtalelov på høring

Ny finansavtalelov - konsekvenser?

Ny boliglånsforskrift på høring

Nytt regelverk om gjeldsregister - i kraft

Gjeldsinformasjonsloven - historien

Norsk Gjeldsinformasjon AS

Definisjoner - § 2 og forskrift § 2

Bruk av gjeldsopplysningene - § 12 og forskr. § 5

Andre akturelle saker

Last ned