Klimarisiko i et investerings- og stabilitetsperspektiv

Gå til hovedinnhold

Klimarisiko i et investerings- og stabilitetsperspektiv

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Future perspectives on Carbon capture and storage

Klimarisiko i et investerings- og stabilitetsperspektiv

Grønn konkurransekraft

Klima - verdiskaping - arbeidsplasser

Utslipp klimagasser i Norge

Endringer karbonutslipp fra europeiske land

Klima som finansiell risiko

Fysisk risiko

Ansvarsrisiko

Overgangsrisiko

Finansieringsperspektiver

Veikart fra prosessindustrine

Veikart norsk sokkel

Veikart Statoil

CCS

Finansnæringens veikart for grønn konkurransekraft

 

Last ned