Hvordan stimulere markedet for omstilling til grønn verdiskaping

Gå til hovedinnhold

Hvordan stimulere markedet for omstilling til grønn verdiskaping

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Tømmer og marked

Hvordan stimulere markedet for omstilling og grønn verdiskaping

Klima - verdiskaping - arbeidsplasser

Næringsstruktur Norge og Sverige fra Produktivitetskommisjonen

Omstillingen i Norgs så langt

Skogen spiller en nøkkelrolle i norsk bioøkonomi og sirkulærøkonomi

Veikart fra skog- og trenæringen

Virkemidler som stimulerer vekst og verdiskaping

Last ned