Hva har skjedd på pensjonsområdet det siste året

Gå til hovedinnhold

Hva har skjedd på pensjonsområdet det siste året

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

HR Norge Pensjonskonferanse, 4. april 2018

 Hva har skjedd på pensjonsområdet det siste året

Pensjon det viktigste ansattgodet

 Pensjonsreform

Lav kunnskap om pensjon

Finansnæringens språkprosjekt

Indidivuell pensjonssparing (IPS)

Økt bevissthet rundt pensjonssparing

Ny offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor fra 2020

Evaluering av AFP i privat sektor

Innskuddsbasert tjenestepensjon

Garanterte produkter

Egen tjenestkonto

Last ned