Fra IMD til IDD - hovedforskjeller

Gå til hovedinnhold

Fra IMD til IDD - hovedforskjeller

Dato
Foredragsholder
Carl Flock
Sted

Generelt om europeisk regelverksutvikling

Bakgrunn for IDD

Regelverkspyramiden i EU

Oversikt over IDD Regelverket

IDD - hvem omfattes

IDD - hva reguleres

IDD - kompetansekrav

IDD - informasjongs- og rådgivningskrav

IDD - krav til nøkkelinfo

Status Norsk gjennomføring av IDD

Nyttige nettsider om IDD

Last ned