Forventninger til en helhetlig ID-forvaltning

Gå til hovedinnhold

Forventninger til en helhetlig ID-forvaltning

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

IDentitet 2018

Forventninger til den helhetlige ID-forvaltningen

Digital samhandling offentlig-privat (DSOP)

Sikker og unik identitet

Rett ID er hjørnesteinen i finansnæringens arbeid mot økonomisk kriminalitet

Nasjonalt ID-kort: myndighetene har ansvar for å fastslå og dokumentere rett identitet

e-ID: en lang rekke aktører som sikrer mangfold

BankID bidrar til sikker ID og til innovasjon

Last ned