Finansnæringen 2018 - banknæringen i en brytningstid

Gå til hovedinnhold

Finansnæringen 2018 - banknæringen i en brytningstid

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Nordea Markets Bankseminar

Banknæringen i en brytningstid

Drivkrefter i norsk bankvesen

Finans Norges arbeid med bankregulering

Forvaltningskapital norske banker

Kjernekapitaldekning norske banker

Egenkapitalavkastning innenlandsk banksektor 

Nordic Financial CERT

Digitalisering Cybercrime

Forbruker- og personvern

Bankregulering

Ferdigstillelse av Basel III

Nytt kriseløsningsregelverk

Like konkurransevilkår

PSD2

Personvern

Usikret gjeld

Last ned