Digitalisering og det grønne skiftet - muligheter for nasjonalt og regionalt næringsliv

Gå til hovedinnhold

Digitalisering og det grønne skiftet - muligheter for nasjonalt og regionalt næringsliv

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Næringslivskonferansen i Arendal

Digitalisering og det grønns skiftet og konsekvenser for nasjonalt og regionalt næringsliv

Digitalisering

Grønn konkurransekraft

Mark Carney

Tragedy of the horizon

Klimamål - verdiskaping - arbeidsplasser

Grønn konkurransekraft

Veikartene

Omstillingen i Norge så langt

Robotisering og automatisering

Kunstig intelligens

Stordata

Cybercrime

Regionalt næringsliv i omstilling og automatisering

Klyngene på Sørlandet - løfter næringslivet i Agder

GCE Node Eyde Cluster

SMB-markedet - regionale bedrifter med vekstpotensiale

Last ned