2018

Gå til hovedinnhold

2018

Liste over våre ansatte
Tittel Dato Sted
Disaster Risk Reduction Roma
Veikartet - grønne bygg
Norsk Svensk Handelskammer - rapport nordisk ministerråd
Betalingsformidlingskonferansen - betalingsformidlingsmarkedet i endring
Sustainability and the future of business
Verdien av forebygging og varsling
MIFID - Status EU, EØS og Norge Oslo
Klimarisiko i et investerings- og stabilitetsperspektiv
Globale trender og lokale muligheter
Hva har skjedd på pensjonsområdet det siste året
Sustainability and the future of finance
Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen
Finansnæringens rolle
Forutsetninger for verdiskaping
Nyheter fra det finansregulatoriske området Trondheim
Fra IMD til IDD - hovedforskjeller
Finansnæringens syn på egen pensjonskonto
Grønn konkurransekraft - ett år etter
To work or not to work - is that the question?
Ringeriksbanen og miljøby på Sollihøgda
Et dynamisk obligasjonsmarked
Megatrender - og styrets ansvar for å tenke fremover
Digitalisering og det grønne skiftet - muligheter for nasjonalt og regionalt næringsliv
Forventninger til en helhetlig ID-forvaltning
Finansnæringen 2018 - banknæringen i en brytningstid
Hvordan stimulere markedet for omstilling til grønn verdiskaping
FutureBank - samarbeid og samspill