Solvens 2 og forsikringsregulering: Skjer’a?

Gå til hovedinnhold

Solvens 2 og forsikringsregulering: Skjer’a?

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Historikk, status og utviklingstrekk

Hvorfor fikk vi Solvens 2

Solvens 2: SCR-kravet

Risikobasert regulering

Risikotoleranse

Strategisk styring og risikotoleranse

Risikotoleranse i forsikring

CMU påvirker forsikring og Solvens 2

Capital Markets Union (CMU)

Kommer "Solvency 3"?

De tre pilarene i fremtidens bankregulering

De tre (?) pilarene i fremtidens forsikringsregulering ?

Fokusområder

Regulatorisk utvikling - mange aspekter

Soliditetsregulering

Request to EIOPA for texhnical advice

Høring - EIOPA Advice: Revidert standardmetode

Den norske 15%-regelen

Krisehåndering

Forbrukerbeskyttelse

Personvernforordningen (GDPR)

Robotisering og "robotrådgivning"

Conduct

"Conduct risk" og compiance

"Conduct costs"

Produkter og "conduct risk"

Product governance and oversight

Klagebehandling

FSB med høring om "misconduct" og belønning

"Conduct risk management"

"Conduct risk"-appetitt

Utfordringer og endringer i mange dimensjoner

Last ned