Regulatoriske rammeviklår - fortsatt i kontinuerlig endring?

Gå til hovedinnhold

Regulatoriske rammeviklår - fortsatt i kontinuerlig endring?

Dato
Foredragsholder
Are Jansrud
Sted

Bankenes rammebetingelser er viktig

Rammebetingelser i endring

Kapitaldekning

Kapitaldekning: Beregninsgrunnlaget i dag

Kapitaldekning: Beregninsgrunnlaget

"Basel 4": sentrale gjenstående elementer

Regulatorisk riskiko: "Basel 4"

Regulatorisk riskiko: "Basel 4" og IFRS9

Sentrale elementer i CRD V / CRR II

Forholdsmessighet

SMB-rabatten

Infrastrukturinvesteringer

Kommisjonens utkast til endringer i CRD om pilar 2

MDA: Maximun Distributalble Amount

EBA om "pilar 2 guidance"

IFRS-problemstillinger

Krisehåndteringsdirektivet

Banklovkommisjonen: NOU 2016:23

Beredskapsplaner: forenklede forpliktelser

Prinsipper: BRRD og MREL

BRRD 2

EU: eksisterende og foreslått modell (BRRD 2)

Norge

MREL og "godkjent gjeld"

Boligkredittdirektivet

PSD2

Personvernforordningen (GDPR)

OMF-foretakenes rammevilkår

Konsolidering: samarbeidende gruppe

Flere tiltak mot veksten i forbrukslån

FinTech og bankregulering: Like rammevilkår (?)

Folkefinansiering

"Collateral management"

Last ned