Regulatorisk utvikling: bank og forsikring - fokus på kapitalkrav

Gå til hovedinnhold

Regulatorisk utvikling: bank og forsikring - fokus på kapitalkrav

Dato
Foredragsholder
Are Jansrud
Sted

Rammebetingelser er (alltid) i endring

Regulatorinsk utvikling - mange aspekter

De tre pilarene i fremtidens bankregulering

Kapitaldekning: Basel 3 og Basel 4

Kapitaldekning: Beregningsgrunnlaget i dag

Kapitaldekning: Beregningsgrunnlaget i fremtiden

"Basel 4": Ferskvare

"Basel 4": sentrale gjenstående elementer

CVA-risiko

Verdipapirisering

Sentrale elementer i CDR V / CRR II

Standardmetode for motpartsrisiko (SA-CCR)

Markedsrisiko

Egenkapitalinvesteringer i ford

Eksponering på sentral motparter

SMB-rabatten

Infrastruktureksponeringer

Kommisjonens øutkast til endringer i CRD om pilar 2

MDA: Maximum Distributable Amount

EPA-høring: SREP og tilsynsmyndighetenes stresstesting 

EU-initiativ innenfor funding

Krisehåndteringsdirektivet

MREL: Prinsipper i BRRD

EU. eksisterende og foreslått modell (BRRD 2)

Forsikring

CMU påvirker forsikring og Solvens 2

Capital Markets Union (CMU)

De tre (?) pilarene i fremtidens forsikringsregulering ?

Fokusområder

Request to EIOPA for technical advice

Høring - EIOPA Advice: Revidert standardmetode

Mulige fremtidige endringer i Solvens 2

Den norske 15%-regelen

Krisehåndtering

Last ned