Pensjonsseminar BI - fremtidens pensjonister

Gå til hovedinnhold

Pensjonsseminar BI - fremtidens pensjonister

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Fremtidens pensjonsmarked

Europas voksende pensjonsgap

Pensjonsutgifter som andel av BNP

Pensjonsutbetalinger som andel av BNP

Utviklingen av det norske pensjonsmarkedet

Behovet for privat pensjonssparing

Investering av pensjonsmidlene

Forventet avkastning påvirker risikoprofil

Forbrukeren må ta veloverveide beslutninger

Ut av språktåka

Digitalisering

Last ned