Operasjonell risiko

Gå til hovedinnhold

Operasjonell risiko

Dato
Foredragsholder
Are Jansrud
Sted

Operasjonell risiko

Operasjonell risiko går på tvers

"Conduct risk"

"Conduct risk" og compliance

"Conduct risk"-appetitt

Produkter og "conduct risk"

Product governance and oversigth

Måling av "conduct risk"

Risikostyring

Hvor "finnes" den operasjonelle risikoen?

Identifisere og vurder operasjonell risiko

Ulike kilder og teknikker for op risk-vurderinger

Et detaljert, konkret og praktisk arbeid

Styring av operasjonell risiko

Finanstilsynets modul

Risikotoleranse - mulig rammerverk

Risikotoleranse og risikorammer - fastsettelse av nivå

De 4 grunnleggende måtene å forholde seg til risiko på

Å finne toleransegrensen: Stresstester og scenarioanalyser

Å finn toleransegrensen: Omvendte stresstester

Måling av operasjonell riskiko

Risikomåling og kapitalbehov - banker

EBA Guideline: Internal governance

Last ned