Næringslivets rolle i en sirkulær fremtid

Gå til hovedinnhold

Næringslivets rolle i en sirkulær fremtid

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Næringslivet rolle i en sirkulær fremtid

Avfallskonferansen

Grønn konkurransekraft

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Grønn konkurransekraft - veien videre

Omstilling - det grønne skiftet

Lønnsom bærekraft

Sirkulære forretningsmodeller

Informert valg og bærekraftig konsum

Last ned