Med konkurransekraft inn i lavutslippssamfunn

Gå til hovedinnhold

Med konkurransekraft inn i lavutslippssamfunn

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Grønn konkurransekraft

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Omstilling - det grønne skiftet

Omstilling fra oljedrevet vekst

Den norske omstillingen så langt

Utslipp av klimagasser i Norge

Finansiering av det grønne skiftet

Fra fremragende forskning til verdiskapende arbeidsplasser

Grønn konkurransekraft og fornybar energi

Last ned