Klimarisiko for bank, forsikring og investorer

Gå til hovedinnhold

Klimarisiko for bank, forsikring og investorer

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Klimarisiko truer finansiell stabilitet

Fysisk risiko

Ansvarsrisiko

Overgangsrisiko

Finansnæringen priser risiko

Bærekraft påvirker risiko

Villere, våtere vær

Last ned