ICAAP, ILAAP og complience

Gå til hovedinnhold

ICAAP, ILAAP og complience

Dato
Foredragsholder
Are Jansrud
Sted

ICAAP

Pilar 2: ICAAP & SREP

EBA om "kapitalkravshierarkiet"

ICAAP: Risikouniverset

Regulatorisk risiko: "Basel 4"

Eierriskiko

Pensjonsforpliktelsesrisiko

Systemrisiko

Stresstesting og kapitalplanleggingsbufferen

Risikotoleranse - mulig rammeverk

Risikotoleranse og risikorammer - fastsettelse av nivå

Finansieringsbehov

Compliance-funksjonen

Regelverkskravene

Compliancerisiko og risikotoleranse

Compliance: Database

Compliance: Rapportering

Organisatoriske utfordringer

Last ned