Hvordan kan offentlige anskaffelser bidra til grønn konkurransekraft

Gå til hovedinnhold

Hvordan kan offentlige anskaffelser bidra til grønn konkurransekraft

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Grønn konkurransekraft

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Omstilling - det grønne skiftet

Omstilling fra oljedrevet vekst

Den norske omstillingen så langt

Utslipp av klimagasser i Norge

Finansiering av det grønne skiftet

Fra fremragende forskning til verdiskapende arbeidsplasser

Grønn konkurransekraft og fornybar energi

Offendlige anskaffelser

Staten - Norges største innkjøper

Aktive offentlige anskaffelser

Ampere

Ruter 2020

Last ned