Hvordan kan Norge styrke sin grønne konkurransekraft

Gå til hovedinnhold

Hvordan kan Norge styrke sin grønne konkurransekraft

Dato
Foredragsholder
Idar Kreutzer
Sted

Grønn konkurransekraft

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Omstilling - det grønne skiftet

Omstilling fra oljedrevet vekst

Den norske omstillingens så langt

Utslipp av klimagasser i Norge

Finansiering av de grønne skiftet

Fra fremragende forskning til verdiskapende arbeidsplasser

Grønn konkurransekraft og fornybar energi

Veikart fra næringslivet

Prinsipper for politikkutforming

Tverrgående anbefalinger

Statens rolle som rammesetter, aktør og risikotaker

Sirkulær økonomi

Last ned